Hvad kan vi

Vi stræber efter, at holde et højt fagligt niveau i en løbende udvikling. Det gør vi blandt andet ved, at arbejde tværfagligt, hvor vi støtter både borgeren og hinanden bedst muligt. Dette betyder, at borgeren har en fast tilknyttet person, men vi kan vælge at samarbejde om én borger, hvis det er dét, der giver den bedste støtte og progression, ud fra vores forskellige kompetencer.
Vi har internt sparring, med input til udvikling, forbedringer og større indsigt og er ikke blege for at tænke kreativt. Selvfølgelig indenfor anerkendte rammer og vi er kendt for, at gøre en ekstra indsats for de mennesker vi arbejder med. 


Vi er rigtig gode til :

 + At møde borgerne i øjenhøjde og fornemme hvad der skal til.

 + At finde relevante praktikker og støtte op om dem.

 + Social træning og hjælp til at bryde ud af komfortzoner.

 + Give støtte og hjælp, i forhold til behandling og diverse helbredsmæssige tiltag.

 + CV og jobsøgning.

 +  Kompetenceudvikling og uddannelse.

 + At arbejde med borgerens mind-set og sætte gang i positiv udvikling.

  + At give det kærlige "spark" der skal til.

 + At flytte den tunge målgruppe.

 + At arbejde med sårbare borgere, der har brug for en mere terapeutisk tilgang - uden at miste fokus på progression og mål om afklaring.

 + At samarbejde med andre, eksempelvis sagsbehandlere og virksomhedsejere når vi etablerer praktikpladser.


Idéen med at arbejde som vi gør, handler om at skabe gode og positive relationer, både til borgerne og vores samarbejdspartnere. Så vores fokus er, at have en god indbyrdes kontakt og sparring - til alles bedste.