Mentor & efterværn

I et mentor eller efterværnsforløb, støtter vi borgeren i at fastholde den gode udvikling. Vi motiverer og hjælper i forhold til at fastholde et nyt job. Hjælpen kan også bestå i, at finde job, fleksjob, eller støtte til at gennemføre en uddannelse. 
Dette forløb er typisk for borgere, der har udviklet sig positivt i et coachforløb og nu i store træk er selvkørende - men stadig har brug for en positiv hånd i ryggen.