Individuelt forløb

Vi har stor erfaring indenfor beskæftigelsesområdet og har forskellige personlige kompetencer, som vi bruger tværfagligt. Dette betyder, at hver enkel borger får et skræddersyet forløb med tilknytning til en personlig coach og samtidig kan få hjælp og sparring af andre fra teamet. Det betyder også, at vi er i løbende tværfaglig dialog om, hvordan borgeren kan hjælpes bedst og hurtigst muligt.

I arbejdet med borgeren, har vi fokus på både de fysiske og psykiske udfordringer - vi har et trænet øje, i at finde gemte potentialer og uudnyttede evner. Vi hjælper med det der er brug for, såsom at skrive CV, blive oprettet på Jobnet og diverse andre opgaver. Vi deltager gerne i møder med sagsbehandler, går med til rehabiliteringsmøder, lægesamtaler og vi er super gode til at finde relevante praktikpladser.

Udover den coachende tilgang, har vi en bred psykoterapeutisk erfaring, der giver os særlig stor forståelse, og mange værktøjer  til flytte mennesker i en ny retning. 

Vi har også en sygeplejerske i vores team, som hjælper ved medicinske spørgsmål og som tilbyder Nada øreakupunktur til de borgere der kan have gavn af det. Dette kan være ved psykiske ubalancer eller misbrugsproblematikker.

Klik her og se mere om hvad vi kan

Et forløb er typisk på 13 uger - 3 timer om ugen

På ugentlig basis har vi fysisk møde med borgeren. Vi varetager herudover diverse opgaver, der kan fremme borgerens vej til arbejdsmarkedet og vi har løbende tværfaglig intern sparring, for undervejs at inspirere til nye tiltag. Månedligt sender vi en kort status og ved afslutning udfærdiges en større rapport, der samler hele forløbet og kan bruges til rehabiliteringsmøde. Rapporten kan være en afsluttende status, en funktionsevnebeskrivelse eller arbejdsevnebeskrivelse.

Vi har også et udvidet forløb på 5 timer om ugen

Dette er til de borgere, der har behov for en ekstra indsats udover ovenstående. Her er vi i kontakt med borgeren minimum 2 dage om ugen, og tilbyder akut telefonisk støtte ved behov, i en udvidet åbningstid. Herudover kan der laves specielle aftaler med borger og sagsbehandler, alt efter behov  - ring gerne og hør nærmere.