Autisme/ADHD forløb

Vi tilbyder målrettede forløb for borgere der skal afklares, med henblik på at finde deres plads på arbejdsmarkedet, med hensyn til borgerens individuelle udfordringer og behov.
Forløb på 26 uger –vejen til arbejdsmarkedet
Med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og ønsker, laver vi en håndholdt indsats hvor vi har individet i centrum. Vi afdækker mestringsstrategier, sanseprofil og adfærdsmønstre, med henblik på at skabe det optimale forløb for borgeren og finde den rette plads på arbejdsmarkedet.

Vi har særlig fokus på:
• Afdække borgerens ressourcer og behov
• Styrke den enkeltes viden og kompetencer
• Afdække borgerens tankemønstre og vaner
• Blive klar på borgerens handlemuligheder og skånebehov
• Hjælpe med struktur
• Mestringsstrategi og forudsigelighed
• Opøve de sociale kompetencer

Hvordan arbejder vi med målgruppen?
Arbejdet med mennesker med autisme/ADHD er komplekst da diagnosen viser sig på mange forskellige måder.
for forskellige terapiformer, Recovery, kognitivt arbejde, coaching og adfærdspsykologi laver vi en 360 graders profil af borgeren.
Med udgangspunkt i den enkeltes drømme og ønsker skaber vi en varig platform for tilbagevenden, eller introduktion, til arbejdsmarkedet.
Vi bruger vores brede erhvervsnetværk til at bygge bro mellem borger og arbejdsgiver, så vi sikrer at finde det rette match.
Personer med Autisme/ADHD kan have flere af følgende udfordringer, som vi er opmærksomme på:
• Føler sig nemt overvældet
• Har svært ved at mærke egne behov og grænser
• Bliver nemt overstimuleret, stresset og kan opleve udbrændthed
• Er sensitiv både overfor stemninger, lyde, smerte og indtryk
• Kan lide af angst/angstanfald
• Har svært ved at læse andre mennesker
• Er detalje orienteret
• Føler sig utryg
• Leder efter mønstre i alt
• Har svært ved at finde sin identitet
• Kan have fordomme og være vægelsindet
•Kan have udfordringer i forhold til offentlig transport

Praktisk information
Forløbet er som udgangspunkt af 26 ugers varighed, hvor vi mødes med borgeren hver uge, hjemme hos borgeren, eller hvor det aftales.
• Vi udarbejder et personligt CV på Jobnet
• Har afklarende, støttende og coachende samtaler, med fokus på skånebehov og tilknytning til arbejdsmarkedet.
• Vi faciliterer kontakt til virksomheder, i form af virksomhedspraktik med opfølgning
• Vi sender løbende en kort status efter aftale med sagsbehandleren og en afsluttende beskrivelse