Mastermind forløb

Kursusforløb på 12 uger for ledige der trænger til at blive motiveret,
få højere selvværd og skabe en ny vision for et fremtidigt arbejdsliv.

Kurset er skabt til at ændre tankegangen, for dem der tvivler på sig selv, har svært ved at finde den "rette hylde" på arbejdsmarkedet, ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller som i det hele taget har en følelse af at være gået i stå.

En forudsætning for deltagelse er et oprigtigt ønske om, at få det bedre og finde sin egen vej i forhold til at have et arbejde. Borgeren skal være indstillet på at møde stabilt, være åben overfor nye ideer og have viljen til at tage ansvar for sit eget liv.

Mastermind forløbet er bygget op på en måde der udfordrer den enkeltes mind-set, og byder på et alternativ til selvdestruktive tanker, tvivl og mindreværd.

Kurset indeholder 12 faser der gradvist udvikler borgerens selvværd, og skaber øget klarhed i forhold til at finde sin egen arbejdsidentitet.  

Undervisningen afholdes fast 1 dag om ugen, af 6 timers varighed pr. gang. Herudover vil der være hjemmeopgaver, øvelser og materiale til inspiration. Borgeren får derved oplevelsen af at være i en kontinuerlig og seriøs proces.

Hvilke borgere henvender forløbet sig til?

·      Alle der trænger til at udvikle sig personligt for at blive klar til arbejdsmarkedet.

·      Alle der har svært ved at finde sin egen vej og vælge uddannelse.

·      Alle der har problemer med selvværd og identitet.

·      Alle der gerne vil have et bedre liv, og er klar til at deltage ansvarligt og stabilt i en udviklingsproces.

·      Alle der har brug for hjælp, til at opdage, opleve og udvikle sine evner og ressourcer.

Kort sagt alle der har brug for et nyt perspektiv og en ny begyndelse.

Forløbet kommer til at bestå af :

·      Undervisning 1 dag om ugen af 6 timers varighed - fysisk fremmøde.

·      Fysiske, mentale og ”meditative” øvelser på et niveau, hvor alle kan være med.

·      Hjemmeopgaver i form af øvelser og letlæselig litteratur.

·      Personlig 1:1 sparring og støtte i processen. 


Overskrifterne på de temaer vi kommer igennem de 12 uger er  

·      Alle har en historie, hvad du gør med den, er dit valg.

·      Selvom du har haft en svær fortid, kan du godt få en god fremtid.

·      Tro på dig selv - sådan højner du dit selvværd.

·      Tag ansvar og kom i kontakt med din power.

·      Sådan får du bedre vaner.

·      Accepter dine følelser og gå igennem svære tider, uden at gå i stå.

·      Du er, hvad du tænker om dig selv - lær at vælge dine tanker.

·      Se læring i dine udfordringer og kom videre.

·      Find dit unikke potentiale - alle har det!

·      Sæt personlige mål og følg dem.

·     Køreplan til fremtiden, hvad skal du nu, for at få et godt arbejdsliv?

·      Opsummering, evaluering og afslutning.

 

Uge 1 - Alle har en historie, hvad du gør med den, er dit valg  

Den første uge af forløbet, kigger vi overordnet på borgerens historie. Det er ikke en dyb rejse ned i fortidens mørke, men et tilbageblik for at forstå, hvilke underbevidste programmer der styrer vores adfærd.  

Mange mennesker kommer fra en dysfunktionel familie, og har derfor udviklet lavt selvværd og tvivl på egne evner, så det bliver umuligt at vælge det bedre liv og den sunde arbejdsidentitet.


Uge 2 - Selvom du har haft en svær fortid, kan du godt få en god fremtid  

I uge 2 lærer borgeren en øvelse, som vi udøver gennem resten af forløbet. Den har til formål at lære den enkelte at tage hånd om sårede følelser, og følelsen af mindreværd.

Borgeren lærer at forstå sig selv, og se sine ubevidste handlemønstre fra et omsorgsfuldt sted, og ikke med selvkritiske øjne. Derved øges adgangen til egne ressourcer, hvilket på sigt giver muligheder fremfor begrænsninger.


Uge 3 - Tro på dig selv - sådan højner du dit selvværd og handler derefter 

Det næste trin er, at blive opmærksom på hvad der føles godt og rigtigt for den enkelte. Hvordan det er muligt at bruge sin energi mere positivt i det daglige liv.  

Borgeren bliver introduceret til en kort øvelse, der skærper evnen til at vælge.

 

Uge 4 - Tag ansvar og kom i kontakt med din power 

I uge 4 sætter vi fokus på de roller, vi spiller i vores eget liv. Der vil være øvelser, hvor hver deltager skal lære, at få sine evner og kompetencer i spil.

Undervisningen vil delvist tage udgangspunkt i et billedsprog, der gør det mere håndgribeligt for borgeren, at få øjne på egne ressourcer.

 

Uge 5 - Sådan får du bedre vaner

Vores underbevidsthed har en stærk kraft, hvor det vi har oplevet mange gange, ligger som et program, der kører af sig selv. For at ændre det gamle der forhindrer succes, kræves nye positive gentagelser.  

I uge 5 bliver der sat fokus på, hvordan borgeren kan øve en ny og mere hensigtsmæssig adfærd. Gennem gentagelse af positive nye valg, kan man opleve en øget styring med sit eget liv.

 

Uge 6 - Accepter dine følelser og gå igennem svære tider uden at gå i stå 

I denne uge kommer borgeren til at arbejde med at anerkende og acceptere egne følelser. Der bliver undervist i en metode til at forløse følelser og til at rumme store tilstande af frustration uden at gå i stå.

Borgeren vil få konkrete værktøjer til fremadrettet at kunne håndtere modstand og frygt.

 

Uge 7 - Du er, hvad du tænker om dig selv - lær at vælge dine tanker  

Tanker skaber følelser og denne kombination fører til handling - eller mangel på samme.

I uge 7 lærer borgeren at en ændret tankegang er startskud til nye handlinger og derfor på sigt en bedre fremtid med en positiv arbejdsidentitet.

Hver enkelt vil blive inspireret til at undersøge sit mind-set og erstatte negative overbevisninger med mere positive.

 

Uge 8 - Se læring i dine udfordringer og kom videre 

Vi kommer til at arbejde med at se muligheder i stedet for begrænsninger. Træne evnen til at trodse modstand for at få ting til at ske.  

Borgeren lærer at det at have udfordringer og fejle, kan vendes til positive erfaringer i stedet for barrierer.

 

Uge 9 - Find dit unikke potentiale - alle har det! 

I denne uge bliver der sat fokus på hvilke evner hver enkelt deltager har, og hvilke muligheder der er for at videreudvikle disse. På den måde skabes håb, glæde og en fornyet arbejdsidentitet.

 

Uge 10 - Sæt personlige mål og følg dem   

I uge 10 arbejder vi med betydning af at sætte mål og være tydelig omkring det man gerne vil opnå.

Borgeren vil få hjælp til at sætte sig realistiske og konkrete mål i forhold til at få et sundt arbejdsliv.

 

Uge 11 - køreplan til fremtiden, hvad skal du nu, for at få et godt arbejdsliv 

Vi kommer til at arbejde med en model hvor vejen til borgerens mål, bliver delt op i mindre trin. Vejen til arbejdsmarkedet bliver både tydelig og overskuelig.  

Dette kommer til at foregå i en kombination af undervisning og en mindre skriftlig opgave. Denne kan borgeren benytte, som køreplan efter forløbet.

 

Uge 12 - Opsummering, evaluering og afslutning   

Den sidste dag opsummeres undervisningen i punkter. Vi ser på progressionen, målsætningen for fremtiden og de eventuelle arbejdspunkter, hver enkelt har fået med sig.


Efter kursusforløbet

 Vi kan tilbyde individuel hjælp og støtte i den videre proces efter forløbet. Dette være den konkrete handleplan, hjælp til at finde og oprette praktik, aktiv jobsøgning eller hjælp til opstart af uddannelse. 

Det vil ligeledes være muligt, at tilkøbe individuelle samtaler med terapeutisk fokus undervejs, for de borgere der har brug for ekstra støtte i processen.  


Hvem og hvor?

Undervisningen bliver afholdt af Pia Øager og Tina Rudolph. Dette foregår i vores hyggelige lokaler der ligger i naturskønne omgivelser i Lejre. Det er også muligt at booke os til at holde kurset i din kommune.